Akreditiran kalibracijski laboratorij za tehtnice in utežiVse informacije o akreditiran kalibracijskem laboratoriju LK-014 lahko pridobite na spletni strani http://www.adlab.si.

Podjetje AD LAB d.o.o. je akreditiran kalibracijski laboratorij (SA št. LK-014) po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 s strani Slovenske akreditacije. (akreditacijska listina, priloga k akreditacijski listini).

Podjetje AD LAB d.o.o. je usposobljeno za izvajanje kalibracij naslednjih vrst meril :

• neavtomatske tehtnice vseh vrst (analitske tehtnice, precizne tehtnice, industrijske tehtnice, tehtnice za tehtanje vozil, itn.) v območju od 20 mg do 100.000 kg

• uteži (toč. raz.:F2, M1, M2) z nazivnimi masami od 100 mg do 20 kg

*podroben obseg je razviden iz priloge akreditacijske listine

Akreditiran certifikat o kalibraciji

Certifikat o kalibraciji, ki ga izdamo na osnovi pridobljene akreditacije, vsebuje logotip akreditacijskega organa in logotip podjetja AD Lab. Poleg merilnih rezultatov vsebuje še navedbo merilne negotovosti in kratek opis uporabljenega kalibracijskega postopka. Sledljivost podanih merilnih rezultatov preverja akreditacijski organ vsaj enkrat letno ob ocenjevalnih in nadzornih obiskih. Naše merilne zmogljivosti preverjamo tudi z udeležbo v mednarodnih primerjalnih analizah. Kalibriran merilni instrument opremimo z nalepko, ki vsebuje referenčno številko in datum izvedbe kalibracije.

Obveščanje o preteku veljavnosti certifikata o kalibraciji

Sproti in brezplačno vas obvestimo o poteku veljavnost certifikata o kalibraciji za vaš merilni instrument, v skladu s priporočili proizvajalca ali dolgoletnimi izkušnjami našega laboratorija kot izvajalca kalibracij. Če nas obvestite o rekalibracijskih intervalih, ki ste jih določili z vašimi internimi dokumenti, bomo rekalibracijske intervale prilagodili vašim zahtevam. Obvestila prejmete po pošti v zadnjem tednu pred mesecem, ko je potrebno vašo merilno opremo znova kalibrirati.

Priponke – dokumenti:

akreditacijska listina LK-014

priloga k akreditacijski listini LK-014

Za nadalnje informacije v zvezi z akreditiranim kalibracijskim laborarijem nas prosim kontaktirajte na 02 320 33 46 ali nam pišite oz. pošljite povpraševanje/naročilo na akreditacija@preciz.si in z veseljem vam bomo odgovorili.